سولار پاورمتر (TES-1333/1333R)

سولار پاورمتر (Solar Power meter)دستگاههائی هستند که برای محاسبه توان و انرژی جذب شده توسط پنل خورشیدی ،فاکتور توان و اندازه‏ گیری ولتاژ به کار می روند . همانطور که میدانید توان معرف انرژی در واحد زمان میباشد و با واحد وات اندازه گیری میشود و در الکتریسیته از حاصل ضرب ولتاژ در جریان به دست می‏ آید.این در حالی است که در سیستمهای الکتریکی ، خصوصا در جریان مستقیم(DC) نیاز به آنالیز بسیاری از فاکتورها میباشد که در تولید و نحوه انتقال انرژی و مصرف آن در تجهیزات الکتریکی بسیار موثر میباشند . پاور آنالایزر یا هارمونیک آنالایزر برای اندازه گیری چنین پارامترهائی نظیر ولتاژ ، جریان ، اغتشاش هارمونیک و بسیاری از پارامترهای کیفی توان طراحی شده اند.این تجهیز به همراه نرم افزار برای آنالیز ، و همچنین پراب و کلمپ جهت اندازه گیری جریان و ولتاژ می باشد.مشخصات سولار پاورمتر مدل TES-1333/1333R به صورت زیر است :

 • رنج اندازه گیری تا ۲۰۰۰w/m2

 • دقت قرائت:۱w/m2

 •  قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h

 •   اندازه گیری انرژی خورشیدی

 • واکنش طیفی :۴۰۰∼۱۱۰۰nm

 • کسینوس تصحیح شده

 •  دارای حافظه دستی تا ۹۹sets

 • عملکرد ماکزیمم،مینیمم، و میانگین و Hold

 • قابلیت تنظیم کالیبراسیون توسط کاربر

 •  قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین

 •  قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

 •  قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و ..

 • ظرفیت حافظه :۴۳۰۰۰مورد در مدل TES-1333R

 • قابلیت ذخیره اطلاعات توسط کابل RS-232 در مدل TES-1333R

  سولار پاورمتر
  Solar Power Meter-TES1333/1333R