سولار پاورمتر(دیتا لاگر)

تشعشع سنج دیتالاگر Tes-132، پیرانومتری جهت اندازه گیری انرژی خورشیدی تابیده شده بر واحد سطح پراپ اکسترنال دستگاه تا ۲۰۰۰ وات بر متر مربع می باشد. سنسور اکسترنال سولارمتر دیتالاگر Tes-132 انعطاف پذیری بیشتری را برای اندازه گیری توان نور خورشید در زوایای مختلف و نقاط خارج ار دسترس فراهم میکند. انرژی سنج خورشیدی ذکرشده دارای توانایی ثبت اطلاعات به صورت دستی تا۹۹۹ مورد و ثبت اطلاعات روی کارت حافظه micro SD با ظرفیت ۲GBمی باشد. اشعه سنج خورشیدی مدل ۱۳۲-TESS دستگاهی با قابلیت کالیبره آسان، کاربری مطابق بامنبع مناسب و دارای قابلیت تنظیم تاریخ وساعت و انتقال داده ها به PCC می باشد..مشخصات دستگاه سولار دیتالاگر مدل TES-132 به شرح زیر است :

 • رنج اندازه گیری تا ۲۰۰۰w/m2

 • دارای پراپ اکسترنال

 • قابلیت انتخاب W/m2 یا Btu/(ft2×h

 • دارای حافظه دستی تا ۹۹sets

 • قابلیت ثبت اطلاعات رو ی کارت حافظهmicro SD

 • دارای کابلUSB  جهت اتصال به PC

 • کسینوس تصحیح شده

 • اندازه گیری  نیروی انرژی خورشیدی

 • نمایش زمان و تاریخ

 • قابلیت قرائت بیشترین، کمترین و مقدار میانگین

 • قابلیت انتخاب اندازه گیری توان یا فرستنده

 • قابلیت کاربرد در علم هواشناسی، فیزیک،کشاورزی و …

  TES-132,Solar Power Data logger